شروع به کار سایت
سایت گلد پاپ اپ راه اندازی شد و آماده ی دریافت تبلیغات و همکاری با سایت ها در زمینه ی پاپ آپ می باشد