راهنما


کد پاپ آپ را از قسمت دریافت کد کپی کرده.

و در جایی بین

  در سایت یا قالب وبلاگ خود کپی کنید

توجه داشته باشید یک الی دو پاپ آپ بیشتر بر روی سایت شما فعال نباشد چون گوگل 2 پاپ آپ به بالا را بلاک کرده و در این صورت بازدیدی و به طبع آن درامدی برای شما محاسبه نمی شود.